Kresba

 NÁVRH MINCE A MEDAILE JAN AMOS KOMENSKÝ

  1992 | revers | kresba tužkou | formát A4

   

 NÁVRH ŽEZLA REKTORA UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ

 2001 | kresba tuší a pastelkami | formát B2 | soutěžní návrh

 

 NÁVRH PAMĚTNÍ MEDAILE KE 100. VÝROČÍ MUZEA MĚSTA BRNA

 2004 | II. místo | kresba tužkou | formát A4

   

 NÁVRH INSIGNIE - ŘETĚZU STAROSTY MĚSTA JABLONEC NAD NISOU

  2005 |  II. cena v soutěži | kresba pastelkami a gelovými pery na barevný karton | formát B2

   

NÁVRH INSIGNIÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ | FHS UHK

  2005 | kresba pastelkami a gelovými pery na karton | formát B5

 

 NÁVRH ČESTNÉ MEDAILE MĚSTA JABLONEC NAD NISOU

  2010 | III. cena za výtvarný návrh v soutěži | kresba tužkou | formát A3

   

 NÁVRH ČESTNÉ PLAKETY MĚSTA JABLONEC NAD NISOU

  2010 | III. cena za výtvarný návrh v soutěži | kresba tužkou | formát A3

   

 NÁVRH SOUBORU INSIGNIÍ PRO PŘÍRODOVĚDECKOU FAKULTU UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ

  2010 | kresba pastelkami a gelovými pery na barevný karton | formát B2 | papírový model hlavice žezla 1:1

   

 NÁVRH MEDAILE VÁCLAV HAVEL

 2012 | avers a revers | kresba tužkou | formát A4

     

Indications: Infectious and inflammatory diseases caused by microorganisms sensitive to doxycycline, including infections of the respiratory system and ENT organs; digestive tract infections www.rxonpharm.com; purulent infections of the skin and soft tissues (including acne); infections of the urogenital system (including gonorrhea, primary and secondary syphilis); typhus, brucellosis, rickettsiosis, osteomyelitis, trachoma, chlamydia.
If you are taking other drugs or supplements at the same time as this drug, the effectiveness of Albenza pills https://drugstoremg.com/albenza/ may change.