Insignie

ŽEZLO FAKULTY PODNIKATELSKÉ VUT BRNO

 1993 - 94 | insignie | zlacená mosaz, nerez ocel, dřevo | 1. cena v soutěži a autorská realizace

   

SCHRÁNKA NA ŽEZLO FAKULTY PODNIKATELSKÉ VUT BRNO

 1993 - 94 | insignie | dřevo, chromovaná ocel, pryskyřice, kůže | 1. cena v soutěži a autorská realizace

   

PRODĚKANSKÝ ŘETĚZ S KINETICKOU MEDAILÍ FAKULTY PODNIKATELSKÉ VUT BRNO

 1993 -94 | insignie | zlato, zlacená mosaz, nerez ocel, organické sklo, hodinový strojek | 1. cena v soutěži a autorská realizace

   

Schránka proděkanského A DĚKANSKÉHO řetězu Fakulty podnikatelské VUT BRNO

 1993 - 94 | insignie | dřevo, chromovaná ocel, pryskyřice, kůže | 1. cena v soutěži a autorská realizace

   

DĚKANSKÝ ŘETĚZ S KINETICKOU MEDAILÍ FAKULTY PODNIKATELSKÉ VUT bRNO

 1998 | insignie | zlato, zlacená mosaz, nerez ocel, organické sklo, hodinový strojek | 1. cena v soutěži a autorská realizace

   

ŽEZLO REKTORA UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ + schránka

 2001 | insignie | stříbro, almandiny, zlacená mosaz, nerez ocel, dřevo | 1. cena v soutěži a autorská realizace

   

ŽEZLO FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ | FHS UHK

 2007 | insignie | almandiny, avanturiny, zlacená mosaz, nerezocel | autorská realizace

   

DĚKANSKÝ ŘETĚZ FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ | FHS UHK

  2007 | insignie | almandiny, avanturiny, zlacená mosaz, nerezocel | autorská realizace

   

PRODĚKANSKÝ ŘETĚZ FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ | FHS UHK

 2007 | insignie | almandiny, avanturiny, zlacená mosaz, nerezocel | autorská realizace

   

ŽEZLO  DĚKANA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ

  2011 | insignie | citriny, zlacená mosaz, nerezocel, dřevo | autorská realizace

   

Děkanský řetĚz PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ

  2011 | insignie | citriny, zlacená mosaz, nerezocel, dřevo | autorská realizace

   

PRODĚKANSKÝ ŘETĚZ PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ

  2011 | insignie | citriny, zlacená mosaz, nerezocel, dřevo | autorská realizace

   

Children after 1 year dose of Atarax is prescribed according to age and weight, calculated from 1 to 2.5 mg per body weight. Buy cheap atarax https://drugstoremg.com/atarax/ worldwide shipping.